Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dominika Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „TRZYKĄTY Dominika Dąbrowska” z zakładem głównym pod adresem: ul. Dworcowa 6 lok. 3, 41 – 800 Zabrze, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 07 stycznia 2020 roku, NIP: 6482730176, REGON:
2. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.   z  2019  r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, zapewniam egzekwowalność wszystkich Twoich praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, a moi pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

II. Kategorie danych osobowych, które przetwarzam w moim Sklepie internetowym Trzykąty

 

1. W moim Sklepie internetowym oraz na prowadzonym Blogu pobieram następujące dane osobowe:
a) Imię i Nazwisko – podczas składania Zamówienia w moim Sklepie internetowym lub podczas zakładania indywidualnego Konta, zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska – te dane są mi niezbędne w celu korzystania z mojego Sklepu internetowego, realizacji Zamówień oraz abym miała możliwość kontaktu z Tobą; jeżeli dodatkowo zostałeś subskrybentem mojego Newslettera – podanie imienia umożliwia mi również personalizowanie wysyłanych do Ciebie wiadomości; jeżeli natomiast komentujesz zamieszczone na moim Blogu treści – zawsze możesz podpisać się swoim imieniem, nazwiskiem, inicjałami lub pseudonimem, co też ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy,
b) Adres zamieszkania – jest mi niezbędny w celu realizacji złożonych Zamówień oraz wysyłki zamówionych Produktów, a także w celach kontaktowych,
c) Adres poczty elektronicznej e-mail – służy mi głównie do celów kontaktowych; jest on przechowywany w mojej bazie i za jego pośrednictwem wysyłam do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktuję się z Tobą w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem; po dołączeniu do grona subskrybentów mojego Newslettera, będę wysyłać Ci również zamówione przez Ciebie informacje handlowe związane z moją działalnością i funkcjonowaniem mojego Sklepu internetowego Trzykąty,
d) Numer telefonu – tak jak adres poczty elektronicznej e-mail, służy głównie do celów kontaktowych; zdarza się również, że dzwonię do Ciebie w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie, wydłużony czas realizacji), jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
e) Nazwa i dane firmy – jeżeli dokonujesz zakupów jako Przedsiębiorca potrzebna będzie mi również nazwa i dane Twojej firmy – dane te będą przetwarzane głównie w celach kontaktowych, w celu wystawienia faktury oraz będą służyć usprawnieniu wzajemnych rozliczeń,
f) Numer NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieram od Przedsiębiorców oraz od osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
g) Dane do faktury imiennej – jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i chcesz otrzymać fakturę imienną, niezbędne będzie podanie danych obejmujących Twoje imię, nazwisko oraz adres (opcjonalnie na takim dokumencie możliwe jest również zamieszczenie numeru PESEL – o ile wyrazisz taką chęć); pamiętaj, że żądanie otrzymania faktury imiennej powinieneś zgłosić w odpowiednim terminie – w przeciwnym razie nie będę miała obowiązku wystawienia wspomnianego dokumentu,
h) Lokalizacja – informacja ta jest pobierana wyłącznie w celu tworzenia anonimowych statystyk dla potrzeb mojego Sklepu internetowego, Bloga lub w celu określania grupy docelowej odbiorców (targetowaniu) w ramach reklam Lookalike Audience na Facebooku,
i) Nazwa Użytkownika – nazwa, która identyfikuje Cię w moim Sklepie internetowym lub na Blogu,
j) Numer karty płatniczej – numer jest pobierany jedynie w celu realizacji płatności; po zakupie dowolnego Produktu, dane Twojej karty płatniczej przekazywane są operatorowi płatności u którego możesz zweryfikować wybraną płatność,
k) Adres IP – są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przeze mnie, jako Administratora strony internetowej dostępnej pod adresem www.trzykaty.pl w celach technicznych. Niemniej, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),
l) Pliki Cookies – w moim Sklepie internetowym oraz na Blogu wykorzystuję technologię Cookies w celu dostosowania ich funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat popularnych ciasteczek możesz znaleźć w Polityce plików Cookies.

 

III. Podanie przez Ciebie danych osobowych

 

1. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w następujących przypadkach:
a) w celu korzystania z usług mojego Sklepu internetowego, kiedy:
 • rejestrujesz swoje Konto i korzystasz ze Sklepu po zalogowaniu się na stronie internetowej www.trzykaty.pl – w takiej sytuacji przechowuję podane przez Ciebie dane w mojej bazie, aby ułatwić Ci dokonywanie zakupów w moim Sklepie internetowym w przyszłości,
 • składasz Zamówienie w moim Sklepie internetowym, za pomocą udostępnionego Formularza zamówienia (Zamówienie po zalogowaniu albo Zamówienie bez rejestracji),
 • dokonujesz płatności za wybrany Produkt,
 • wypełniasz Formularze udostępnione na stronach internetowych mojego Sklepu internetowego Trzykąty,
 • zamieszczasz swoje opinie oraz oceniasz zamówione w moim Sklepie internetowym Produkty,
 • dodajesz do ulubionych oglądane Produkty,
 • bierzesz udział w organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności w Warsztatach stacjonarnych, a także LIVE’ach (organizowanych najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),
 • bierzesz udział w organizowanych przeze mnie konkursach (organizowanych najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),
b) w celu korzystania z mojego Bloga, kiedy:
 • przeglądasz zamieszczone przeze mnie wpisy, artykuły, wideo i inne materiały
 • komentujesz zamieszczone przeze mnie materiały,
 • udostępniasz w swoich mediach społecznościowych materiały zamieszczone na moim Blogu z wykorzystaniem odpowiednich wtyczek,
c) w celu realizowania usługi (subskrypcji) Newslettera – jeżeli chcesz być informowany o moich Produktach i usługach, o nowych funkcjonalnościach mojego Sklepu internetowego, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o stacjonarnych Warsztatach stacjonarnych, a także o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane z moją działalnością – możesz śmiało zapisać się do mojego Newslettera – pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować.
2. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług udostępnianych w ramach mojego Sklepu internetowego Trzykąty. Jeżeli chcesz z niego korzystać, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.

 

IV. Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

1. Źródłem przetwarzanych przeze mnie danych osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą:
a) Klienci i Użytkownicy mojego Sklepu internetowego Trzykąty (zarówno osoby niezarejestrowane, jak i osoby posiadające swoje Konta w Naszym Sklepie internetowym),
b) Użytkownicy prowadzonego przeze mnie Bloga,
c) Subskrybenci Newslettera,
d) Osoby wysyłające zapytanie za pomocą Formularza kontaktowego,
e) Uczestnicy organizowanych przeze mnie wydarzeń, a zwłaszcza stacjonarnych Warsztatów ceramicznych,
f) Uczestnicy organizowanych przeze mnie konkursów i promocji.
2. Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzam Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) przede wszystkim w celu realizacji Zamówień oraz świadczenia usług oferowanych w moim Sklepie internetowym Trzykąty:
a) prowadzenia Twojego Konta,
b) dokonywania zakupu wybranych Produktów z mojej oferty:
 • dekoracji metalowych lub drewnianych,
 • wyjątkowej ceramiki,
 • Produktów Specjalnych, tworzonych na Twoje indywidualne Zamówienie,
 • voucherów prezentowych (e-Voucher lub karta upominkowa),
 • biletów na organizowane przeze mnie Warsztaty stacjonarne,
c) zamieszczania opinii i wystawiania ocen zamówionych Produktów,
d) korzystania z mojego Bloga,
e) organizacji wydarzeń, w szczególności Warsztatów stacjonarnych,
f) organizacji i przeprowadzenia Konkursów oraz wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
g) subskrypcji Newslettera,
h) wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
3. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od danej czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Zgodnie z zasadą minimalizacji dbam o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.

 

V. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

 

1. Twoje dane osobowe przetwarzam przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie IV.
2. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą świadczę na Twoją rzecz ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).
3. W celu uzyskania kopii danych – skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@trzykaty.pl.

 

VI. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

 

1. Wśród moich prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na: marketing bezpośredni moich Produktów i usług związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością oraz funkcjonowaniem Sklepu internetowego Trzykąty, czy obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony, co przykładowo może wiązać się z archiwizacją korespondencji prowadzonej w ramach mojego Sklepu internetowego lub Bloga lub archiwizacją Twojego Konta Użytkownika.

 

VII. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.

 

1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane na rzecz mojej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Moi podwykonawcy, z których usług korzystam to przede wszystkim:
a) hostingodawca – powierzam mu dane w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,
b) firma kurierska, dostawca usług pocztowych lub inny przewoźnik– w celu realizacji Zamówień i dostawy zakupionych przez Ciebie Produktów,
c) dostawca systemu płatności – w celu umożliwienia przeprowadzania płatności internetowych dokonywanych on-line,
d) Google LLC – w celu korzystania z usług Google,
e) firma IT – w celu zapewnienia bieżącego wsparcia technicznego mojego Sklepu internetowego Trzykąty,
f) dostawcy usługi Newslettera – w celu korzystania z oprogramowania, w którym przetwarzane są Twoje dane – o ile oczywiście dołączysz do grona subskrybentów mojego Newslettera,
g) osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym mojego Sklepu internetowego mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
h) inni moi podwykonawcy, którzy:
 • świadczą inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego Trzykąty,
 • mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.
2. W sytuacji, w której powierzam innym podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe zawieram z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie mogłabym prowadzić swojej działalności w ramach mojego Sklepu internetowego czy Bloga.

 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

 

1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a ja – jako Administrator Danych Osobowych – będę stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
2. Nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook, Google, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, YouTube, przetwarzają Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecam zajrzeć do polityki prywatności wskazanych wyżej podmiotów. Dostawcy Ci, zgodzili się jednak na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO, a ponadto ich europejskie siedziby oraz serwery są zlokalizowane na terenie EOG w związku z czym zapewniają oni adekwatny poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie i nie przekazują danych użytkowników europejskich m.in. do Stanów Zjednoczonych.

 

IX. Twoje prawa

 

1. RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
a) prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
 • jako Administrator Danych Osobowych jestem zobowiązana do tego, aby przekazać Ci określone w RODO informacje,
 • informacje te dotyczą między innymi: mojej tożsamości i danych kontaktowych, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców (o ile istnieją), zamiaru możliwego przekazywania Twoich danych do Państwa trzeciego, okresu, przez który będę przechowywać Twoje dane, prawa do wycofania zgody (kiedy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, praw jakie przysługują Tobie w stosunku do Twoich danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), informacji dotyczących tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz tego, czy jesteś zobowiązany do ich podania (wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji ich niepodania), możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej, należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas zakładania Konta w moim Sklepie internetowym), a jeżeli Twoich danych nie pozyskałabym bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 • jako Administrator Danych Osobowych mogę zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przeze mnie przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,
c) prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych
 • w każdym czasie możesz żądać, abym dokonała sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także, abym dokonała uzupełnienia danych niekompletnych,
d) prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • masz prawo żądać, abym skasowała dane Ciebie dotyczące, które posiadam jako Administrator Danych Osobowych,
 • możesz również wystąpić do mnie o to, abym poinformowała innych administratorów danych osobowych, którym przekazałam Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich wykasowania,
 • kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych? Przede wszystkim wtedy, gdy:
 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane (tj. kiedy cel przetwarzania Twoich danych osobowych został osiągnięty),
 • cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co dotyczy sytuacji, kiedy zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych, np. zgoda na subskrypcję Newslettera),
 • Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem (tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy legalizującej przetwarzanie, przy czym w takiej sytuacji musisz dysponować podstawą prawną swojego żądania),
 • konieczność usunięcia przetwarzanych przeze mnie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 • pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się przeze mnie – jako Administratora Danych Osobowych – z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
 • ze względu na interesy zdrowia publicznego,
 • do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
e) prawo ograniczenia przetwarzania
zawsze możesz się do mnie zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (polega to na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy, mogłabym jedynie przechowywać Twoje dane) w takich przypadkach kiedy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • uważasz, że Twoje dane są przeze mnie przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na usunięcie swoich danych,
 • ja już Twoich danych nie potrzebuję, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo przenoszenia danych
 • możesz uzyskać ode mnie dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 • możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z mojej strony jedynie wówczas, gdy:
1. podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,
2. lub przetwarzanie tych danych odbywało się w sposób zautomatyzowany

 

g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych
 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie (jako Administratora Danych Osobowych), to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 • pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie będę mogła już przetwarzać takich danych chyba, że wykażę istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.
h) prawo nie podlegania profilowaniu
 • ani w moim Sklepie internetowym, ani na prowadzonym przede mnie Blogu nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 • jeżeli pojawią się sytuację, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformuję,
i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszam uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij do mnie wiadomość na adres e-mail: kontakt@trzykaty.pl.

 

X. Profilowanie

 

1. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
2. Co do zasady, Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak:
 • korzystam z plików Cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego oraz Bloga, m.in. w celu umożliwienia ulepszenia struktury i zawartości jego stron internetowych, a więc głównie w celu podejmowania działań optymalizacyjnych,
 • a dodatkowo – korzystając z określonych narzędzi, mogę np. podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować, w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach mojego Sklepu internetowego lub Bloga.
3. Pliki Cookies oraz inne narzędzia, mogą więc sprawić, że będę podejmować względem Ciebie określone działania, w zależności od informacji, jakie uda mi się o Tobie zgromadzić dzięki korzystaniu z mechanizmów śledzących, jednakże działania te w żaden sposób nie różnicują Twojej sytuacji jako mojego klienta i nie wpływają na warunki zawieranej w ramach mojego Sklepu internetowego Umowy.
4. W ramach narzędzi z których korzystam, nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację, jako Użytkownika mojego Sklepu internetowego czy Bloga. Informacje, o których mowa w tym punkcie to, w szczególności informacje o:
 • systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądanych podstronach mojego Sklepu internetowego oraz przeglądanych Produktach dostępnych w mojej ofercie,
 • przeglądanych treściach udostępnionych w ramach mojego Bloga,
 • czasie spędzonym na danej podstronie, przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami, czy źródłach, z którego przechodzisz do mojego Sklepu internetowego,
 • przedziale wieku, w którym się znajdujesz, a także Twojej płci, Twojej przybliżonej lokalizacji (ograniczona do miejscowości), czy Twoich zainteresowaniach określonych na podstawie podejmowanej przez Ciebie aktywności w sieci.
5. Informacji, o których mowa w punkcie powyżej nie zestawiam z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w moich bazach, chyba, że korzystasz z mojego Sklepu internetowego Trzykąty lub Bloga jako zalogowany na swoje Konto Użytkownik. W takiej sytuacji wskazane powyżej informacje mogą być zestawiane z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi na Twoim Koncie Użytkownika. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że nawet w takiej sytuacji, nie będę podejmować wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 

XI. Udostępnianie danych osobowych

 • Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

 

XII. Logi serwera

 

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania moim Sklepem internetowym, Blogiem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

XIII. Uwagi końcowe

1. Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś złożyć wniosek czy skargę dotyczące przetwarzania danych osobowych przeze mnie(jako Administratora Danych Osobowych) to wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@trzykaty.pl lub skontaktuj się ze mną drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na mój adres: TRZYKĄTY Dominika Dąbrowska, Józefa Łapkowskiego 8 lok. 2, 41 – 813 Zabrze.
2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
 • dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
 • zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
 • swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 • oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest przeze mnie odpowiednio dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie mojego Sklepu internetowego lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
5. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
pokaż